Cirurgia dental

Realitzem tot tipus de cirurgia oral: extraccions, cordals i empelts ossis per a implants, utilitzant ultrasons quirúrgics i plasma ric en factors de creixement (PRFC) que afavoreix un postoperatori més còmode i amb menys possibilitats d'infecció.

La cirurgia oral engloba totes les intervencions quirúrgiques que es realitzen a la boca. En la majoria d’ocasions es treballa amb anestèsia local, encara que un petit percentatge requerirà tècniques de sedació conscient, o anestèsia general.

L’elecció d’una tècnica o una altra dependrà del cas concret del pacient, l’edat i altres factors que valorarà l’equip de cirurgia de la Clínica Dental Q+P.

Cirugía dental en Palma de Mallorca