Bruxisme i fèrula de descàrrega

Cruixir les dents i apretar la mandíbula (també anomenat bruxisme) sol estar relacionat amb l'estrès o l'ansietat, i la majoria de les persones que ho pateixen no són conscients que ho fan.

Com molts pacients utilitzaran una fèrula oclusal (o de descàrrega) per a la protecció de les dents, i no són simptomàtics de dolor mandibular o muscular, és extremadament important que la fèrula sigui molt còmoda i de dimensions mínimes.

T’oferim la primera Fèrula de Descàrrega de Niló per a tractar a pacients amb bruxisme i problemes en l’articulació temporomandibular (ATM), utilitzant la tecnologia més avançada en impressió 3D.

qp ferula bruxismo 3d nylon mallorca
T’oferim la primera Fèrula de Descàrrega de Niló per a tractar a pacients amb bruxisme i problemes en l’articulació temporomandibular (ATM), utilitzant la tecnologia més avançada en impressió 3D.